Již 20 let pro žurnalisty spolehlivým partnerem

Navštivte nás na Facebook

Informace ke členství v DFJ e. V.

Kdo se může stát členem?
IMJ - DFJ e.V. je zásadně otevřeno všem, kteří se žurnalistikou a fotografováním živí, nebo je to jen jejich vedlejší nebo zájmovou činností činností.
Pokud již s tiskovými orgány spolupracujete, či publikujete na internetu, rádi prověříme možnost vašeho členství.

Doklady žurnalistické činnosti
Aby byla vaše žádost o členství kladně posouzena, je nutné, abyste se zabývali žurnalistickou či fotografickou činností. Můžete na žádosti označit např. skutečnost, že pracujete v jakémkoliv vztahu k oblasti médií.

V případě nejasností si od Vás vyžádáme další informace.

Online přihláška

Jako potvrzení o vaší činnosti mohou posloužit např. tyto podklady:

  • Odkazy na Vámi publikované texty a fotografie na internetu
  • Veřejná činnost ve spolcích, organizacích, firem či úřadů
  • Potvrzení redakce, vydavatelství nebo tiskové agentury
  • Doložení publikací za posledních 12 měsíců či jiný doklad
  • Kopie jiného uznávaného novinářského průkazu
  • Potvrzení zaměstnavatele pokud u něj vykonáváte Tiskovou činnost či Public relation


Pokud v médiích teprve začínáte a nemáte dosud žádnou veřejnou publikační činnost, akceptujeme předložení podkladů do jednoho roku po přijetí.
V případě jakýchkoliv nejasností nebo otázek můžete se na nás obrátit.

O přijetí žadatele za člena, rozhoduje představenstvo DFJ e.V. Přijetí za člena může být bez udání důvodů odmítnuto.

Co stojí členství
Roční členský příspěvek (vč. novinářské plakety do auta) je ve výši 1500 Kč.
Členství je nezávisle na datu vstupu platné do konce kalendářního roku. Pokud do 31. listopadu nepošlete písemnou výpověď, členství se automaticky prodlužuje o další kalendářní rok.

Vydávání mezinárodního novinářského průkazu a parkovací plakety do auta probíhá v rámci členství automaticky a bezplatně. Členský průkaz je platný pouze pro aktuální kalendářní rok a je prodlužován v rámci členství.

Přihlášení a možnosti platby
Prosím vytisknete tento PDF formulář a vyplněný pošlete na adresu:

IMJ - DFJ e.V.
Kersten Opitz
Hnězdenská 767/2c
181 00 Praha 8

Nezapomeňte přiložit pasovou fotografii.

Nebo můžete využít naši online žádost.

K žádosti o členství potřebujete:

  • vyplněnou žádost
  • jeden z výše uvedených dokladů o vaší žurnalistické činnosti


Žádost bývá vyřízena během 10 pracovních dnů.

Po posouzení žádosti budete vyrozuměni a v případě přijetí obdržíte informace jak uhradit přijímací a členský poplatek (členský průkaz vám bude zaslán po přijetí platby členského příspěvku).

Online přihláška