Již 20 let pro žurnalisty spolehlivým partnerem

Navštivte nás na Facebook

Vaše kompetentní sdružení žurnalistů moderních médií

DFJ e.V. je občanské sdružení, které vzniklo v březnu 2004 a které si dalo za cíl zastupovat a chránit žurnalistické zájmy svých členů.

Dali jsme si cíl podporovat ty, kteří žurnalistickou a fotografickou činnost vykonávají nejen jako hlavní ale i jako vedlejší zaměstnání a spolupracuje s několika redakcemi nebo provozuje své vlastní web stránky nebo blogy. Přitom ale uznáváme i žurnalisty, kteří publikují převážně online na internetu. Oblast profesionálního internetového žurnalismu získává stále na významu. Zde vidí DFJ e.V. i jedno z těžisek své činnosti. Právě ve fotožurnalistické oblasti je důležité, aby osoby, které ji vykonávají jako hlavní zaměstnání, byly podporovány, protože fotožurnalismus ve srovnání se slovním žurnalismem hraje u DFJ e.V. významnější roli.

DFJ e.V. je spojovacím článkem mezi svými členy a dalšími sdruženími a svazy se kterými je DFJ e.V. ve stálém kontaktu.

DFJ e.V. vydává vlastní novinářské průkazy, které slouží také jako členské průkazky a které mohou být nápomocné v mnohých situacích. Mimoto je s nimi možno získat různá zvýhodnění.

DFJ e.V. je nezávislé sdružení, což znamená:

  • je politicky a stranicky nezávislé
  • finančně nezávislé
  • publicisticky nezávislé (není závislé na vydavatelstvích či médiích)
  • není žádným odborovým svazem či zaměstnaneckou organizací


Členem sdružení může být každý, kdo má žurnalistiku a fotografování jako hlavni ale i vedlejší zdroj příjmů či se tomu věnuje ve svém volném čase.
Zde si můžete stáhnout žádost o členství jako PDF soubor, případně můžete využít registraci online.

Máte vlastní stránky či jste správcem seznamu odkazů? Zde naleznete banner na propojení s naší domovskou stránkou.

Banner Logo